ธรรมะวันละนิด(๓๓) สรรพสัตว์หวาดผวาต่อโทษทัณฑ์

สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส                  สรรพสัตว์หวาดผวาต่อโทษทัณฑ์

สพฺเพ  ภายนฺติ  มจฺจุโน                    สรรพสัตว์หวาดหวั่นต่อความตาย

อตฺตานํ  อุปมํ  กตฺวา                        เอาตัวเองเปรียบเทียบดูพึงรู้ได้้

น  หเนยฺย  น  ฆาตเย                        อย่าทำร้ายทำลายกันทุกขั้นตอน. (ธบ.๑๒๙-พธ.แปล)

All tremble at punishment;

All fear death;

Comparing others with oneself,

One should neither kill nor cause to kill.

(เครดิตภาษาอังกฤษ จากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s