ธรรมะวันละนิด(๓๒) แม้คนดี ก็เห็นดี ว่าเลวร้าย

ภทฺโรปิ  ปสฺสตี  ปาปํ                       แม้คนดี ก็เห็นดี ว่าเลวร้าย

ยาว  ภทฺรํ  น  ปจฺจติ                        ตราบที่หลาย ครั้งทำดี ไม่มีผล

ยทา  จ  ปจฺจตี  ภทฺรํ                       แต่เมื่อใด กรรมอันดี มีผลยล

อถ  ภทฺรานิ  ปสฺสติ                         เมื่อนั้นคน ดีก็เห็น เป็นดีจริง. (ธบ.๑๒๐-พธ.แปล)

For the good man, perhaps, all is ill,

While as yet his good is not ripe;

But when it bears its fruit,

He sees the good results. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s