ธรรมะวันละนิด(๓๐) แม้คำพูดตั้งพัน

สหสฺสมปิ เจ  วาจา                   แม้คำพูดตั้งพัน

อนตฺถปทสญฺหิตา                     แต่สรรหาประโยชน์มิได้

เอกํ  อตฺถปทํ  เสยฺโย                ไม่สู้หนึ่งคำดีมีอรรถใช้

ยํ  สุตฺวา  อุปสมฺมติ                   ที่ฟังแล้วสบายใจสงบเย็น. (ธบ.๑๐๐-พธ.แปล)

Better than a thousand useless words

Is one beneficial single word,

Hearing which one is pacified. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s