ธรรมะวันละนิด(๒๙) ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นป่า

คาเม  วา  ยทิวารญฺเญ                     ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นป่า

นินฺเน  วา  ยทิวา  ถเล                      เป็นไร่นาลุ่มดอนคอนกรีตหิน

ยตฺถารหนฺโต  วิหรนฺติ                      ที่ใดมีพระอรหันต์อยู่อาจิณ

ตํ  ภูมิ  รามเณยฺยกํ                          ที่นั้นถิ่นรื่นรมย์น่าชมเอย. (ธบ.๙๘-พธ.แปล)

Whether in village or in forest,

Whether in vale or on hill,

Wherever the Worthy Ones dwell–

Delightful, indeed, is that spot. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s