ธรรมะวันละนิด(๒๘) คนดีแท้สละได้ในทุกสิ่ง

สพฺพตฺถ  เว  สปฺปุริสา  จชนฺติ                  คนดีแท้สละได้ในทุกสิ่ง

น  กามกามา  ลปยนฺติ  สนฺโต                  คนดีจริงไม่พูดมากเพราะอยากได้

สุเขน  ผุฏฺฐา  อถวา  ทุกฺเขน                    คนดีถูกสุขหรือทุกข์รุกโรมใจ

น  อุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ             ท่านก็ไม่ผันผวนรวนเรเอย. (ธบ.๘๓-พธ.แปล)

The good renounce everything

And do not speak hankering after desires.

Touched by sorrow or happiness,

The wise become neither elated nor depressed. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s