ธรรมะวันละนิด(๒๖) ผู้ไม่มัวเมาเมื่อคนอื่นเขาเมามัว

อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสุ                       ผู้ไม่มัวเมาเมื่อคนอื่นเขาเมามัว

สุตฺเตสุ  พหุชาคโร                          ผู้ตื่นตัวขวนขวายเมื่อคนทั้งหลายหลับใหล

อพลสฺสํว  สีฆสฺโส                          ดุจม้าดีทิ้งม้าเลวลิบลับไำป

หิตฺวา  ยาติ  สุเมธโส                      บัณฑิตไซร้ทิ้งคนพาลเช่นนั้นแล.(ธบ.๒๙-พธ.แปล)

Heedful among the heedless,

Wide-awake among those asleep,

The wise man advances

As a swift horse leaving a weak nag behind. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s