ธรรมะวันละนิด(๒๕) เหล่าคนพาลทั่วไปไม่รู้ตัว

ปเร  จ  น  วิชานนฺติ                           เหล่าคนพาลทั่วไปไม่รู้ตัว

มยเมตฺถ  ยมาม  เส                           ว่าเรามัวทะเลาะกันมันเสียหาย

เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺติ                        ส่วนคนดีมีสำนึกตรึกตรองได้

ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคา                       ดังนั้นความวุ่นวายจึงหายไป.(ธบ.๖-พธ.แปล)

The common people know not

That in this quarrel they will perish,

But those who realize this truth

Have their quarrels calmed thereby. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s