ธรรมะวันละนิด(๒๓) ฌานไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ปัญญา

นตฺถิ  ฌานํ  อปญฺญสฺส              ฌานไม่มี แก่ผู้ที่ ไร้ปัญญา

นตฺถิ  ปญฺญา  อฌายิโน             ปัญญาหนา เกิดไม่ได้ เมื่อไม่เพ่ง

ยมฺหิ  ฌานญฺจ  ปญฺญา  จ          ผู้ใดมี ทั้งฌานทั้ง ปัญญาเล็ง

ส  เว  นิพพานสนฺติเก                 ผู้นั้นเอง อยู่ใกล้ชิด ติดนิพพาน.(ธบ.๓๗๒-พธ.แปล)

There  is  no  concentration  for  one  who  lacks  wisdom,

Nor  is  there  wisdom  for  one  who  lacks  concentration

In  whom  there  are  found  both  concentration  and  wisdom–

He  indeed  is  in  the  presence  of  Nibbana.(เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s