ธรรมะวันละนิด(๒๒) ผู้ใดพ้นบุญบาปในโลกนี้

โยธ  ปุญฺญญฺจ  ปาปญฺจ              ผู้ใดพ้นบุญบาปในโลกนี้

อุโภ  สงฺคํ  อุปจฺจคา                   ไม่หลงดีหลงชั่วขั้วข้องสอง

อโสกํ  วิรชํ  สุทฺธํ                        ไม่โศกา ไร้ราคี ดีถูกต้อง

ตมหํ  พฺรูมิ  พฺราหฺมณํ                  เรายกย่องผู้นั้นหนาว่าเป็นพราหมณ์(ผู้ประเสริฐ).(ธบ.๔๑๒-พธ.แปล)

He who has passed beyond

Good and bad and attachment,

Who is sorrowless, stainless and pure–

Him do I call a brammana. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s