ธรรมะวันละนิด(๑๙) ความชั่ว ไม่ทำซะเลยดีกว่า

อกตํ  ทุกฺกฏํ  เสยฺโย                        ความชั่ว ไม่ทำซะเลยดีกว่า

ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทุกฺกฏํ                      เพราะว่าทำแล้วร้อนใจในภายหลัง

กตญฺจ  สุกตํ  เสยฺโย                       ความดี ทำไปเถิด ประเสริฐจัง

ยํ  กตฺวา  นานุตปฺปติ                       เพราะไม่กังวลใจที่ได้ทำ.(ธบ.๓๑๔-พธ.แปล)

Better  left  undone  is  an  evil  deed,

For  it  torments  one  afterwards.

Better  done  is  a  wholesome  deed,

After  doing  which  one  feels  no  remorse.(เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s