ธรรมะวันละนิด(๑๗) จงเตือนตนด้วยตนเอง

อตฺตนา  โ็จทยตฺตานํ                       จงเตือนตนด้วยตนเอง

ปฏิมํเสตมตฺตนา                              พิจารณาเพ่งเล็งตนเองด้วย

โส  อตฺตคุตฺโต  สติมา                     ช่วยดูแลตน เิป็นคนมีสติ

สุขํ  ภิกฺขุ  วิหาิหิสิ                            ท่านสิอยู่เป็นสุข ภิกษุเอ๋ย.(ธบ.๓๗๙-พธ.แปล)

By  yourself  censure  yourself.

By  yourself  examine  yourself.

Thus  self-guarded  and  mindful,  too,

Shall  you,  bhikkhu,  live  in  bliss. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s