ธรรมะวันละนิด(๑๕) ผู้ใดโง่แล้วยอมรับว่าตนโง่

โย  พาโล  มญฺญตี  พาลฺยํ               ผู้ใดโง่แล้วยอมรับว่าตนโง่

ปณฺฑิโต  วาปิ  เตน  โส                  ยังติดโผเป็นบัณฑิตเพราะจิตนั้น

พาโล  จ  ปณฺฑิตมานี                     ส่วนโง่แล้วอวดฉลาดสารพัน

ส  เว  พาโลติ  วุจฺจติ                       พระจอมธรรม์ตรัสเรียกเขาโง่เง่าจริง.(ธบ.๖๓-พธ.แปล)

A  fool  aware  of  his  stupidity

Is  in  so  for  wise,

But  the  fool  thinking  himself  wise

Is  called  a  fool  indeed.(เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s