ธรรมะวันละนิด(๑๔) โลกนี้มืดมนนัก

อนฺธภูโต  อยํ  โลโก                        โลกนี้มืดมนนัก

ตนุเกตฺถ  วิปสฺสติ                             น้อยคนจักตาสว่าง

สกุโณ  ชาลมุตโตว                          ดั่งนกหลุดข่ายกาง

อปฺโป  สคฺคาย  คจฺฉติ                      บางราย ไปได้ดี (ธบ.๑๗๔-พธ.แปล)

Blind is this world,

Few are they who clearly see

As the birds escaping from a net,

Few are they who go to heaven. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s