ธรรมะวันละนิด(๑๓) รูปนี้แก่โทรมเกรอะกรัง

ปริชิณฺณมิทํ  รูปํ                               รูปนี้ แก่โทรมเกรอะกรัง

โรคนิทฺธํ  ปภงฺคุณํ                           เป็นรังแห่งโรค โกรกกร่อนกลับกลาย

ภิชฺชติ  ปูติ  สนฺเทโห                       ร่างเรา เน่าใน ใกล้วาย

มรณนฺตํ  หิ  ชีวิตํ                             เพราะชีวิต สุดท้ายก็ตายหมด (ธบ.๑๔๘-พธ.แปล)

Thoroughly worn out is this body,

A net of diseases and very frail.

This heap of corruption breaks to pieces.

For life indeed ends in death. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s