ธรรมะวันละนิด(๑๑) จิตไปได้ไกล เที่ยวไปผู้เดียว

ทูรงฺคมํ  เอกจรํ                          จิตไปได้ไกล เที่ยวไปผู้เดียว

อสรีรํ  คุหาสยํ                           ไม่มีร่างเทียว เหนี่ยวหทัยคูหา

เย  จิตฺตํ  สญฺญเมสฺสนฺติ            ผู้ใดสำรวมจิตทุกเวลา

โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา               ย่อมพ้นบ่วงมารพันธนาการ (ธบ.๓๗-พธ.แปล)

Faring afar, solitary, incorporeal

Lying in the body, is the mind.

Those who subdue it are freed

From the bond of Mara.(เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Happiness is here and now – Plumvillage

Happiness is here and now.
I have dropped my worries.
Nowhere to go.
Nothing to do.
No longer in a hurry.

Happiness is here and now.
I have dropped my worries.
Somewhere to go.
Something to do.
But not in a hurry.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s