ธรรมะวันละนิด(๙) ยากยิ่งนักจักได้เกิดมาเป็นคน

กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ                               ยากยิ่งนัก  จักได้เกิดมาเป็นคน

กิจฺฉํ  มจฺจานชีวิตํ                                      ยากเหลือทน  ชีวิตคนผจญปัญหา

กิจฺฉํ  สทฺธมฺมสฺสวนํ                                   ยากยิ่งนัก  จักได้ฟังสัทธรรมา

กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท                            ยากหนักหนา  พุทธาอุบัติบัญญัติธรรม (ธบ.๑๘๒-พธ.แปล)

Hard  is  it  to  be  born  as  a  man,

Hard  is  the  life  of  mortals,

Hard  is  it  to  hear  the  Truth  Sublime,

Hard  as  well  is  the  Buddha’s  rise. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )


Schwer  erreicht  man  Menschendasein,

Schwer  der  Sterbliche  hier  lebet,

Schwer  hört  man  die  gute  Lehre,

Schwer  kommt’s  zur  Geburt  von  Buddhas. (Cr. Nyanatiloka)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s