ธรรมะวันละนิด(๘) ผู้ชนะย่อมก่อเวร

ชยํ  เวรํ  ปสวติ                                                    ผู้ชนะย่อมก่อเวร

ทุกฺขํ  เสติ  ปราชิโต                                            ผู้แพ้นอนเป็นทุกข์

อุปสนฺโต   สุขํ  เสติ                                            ผู้หยุดอยู่เป็นสุข

หิตฺวา  ชยปราชยํ                                                เพราะละคุกคือชนะและปราชัย (ธบ.๒๐๑-พธ.แปล)

The  victor  begets  hate,

While  the  defeated  lives  in  distress.

Happily  the  peaceful  lives,

Having  given  up  victory  and  defeat. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


Der  Sieger  zeuget   Feindschaft  sich,

Und  der  Besiegte  leidvoll  lebt

Doch  glücklich  der  Gestillte  lebt,

Dem  Siegen  und  Besiegtsein  fern. (German Language)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s