ธรรมะวันละนิด(๗) คนขยันมีสติทันจิต

อุฏฺฐานวโต  สตีมโต                                      คนขยัน  มีสติทันจิต

สุจิกมฺมสฺส  นิสมฺมการิโน                               ทำงานสุจริต  พินิจก่อนทำ

สญฺญตสฺส  จ  ธมฺมชีวิโน                               เจียมตัวประจำ  ใช้ธรรมนำชีวิต

อปฺปมตฺตสฺส  ยโสภิวฑฺฒติ                           ไม่ประมาทหลงผิด  กิตติยศย่อมเจริญ (ธบ.๒๔-พธ.แปล)

Of  him  who  is  energetic,  mindful,

Pure  in  deed,  considerate,  self-restrained,

Who  lives  the  Dharmma  and  who  is  heedful,

Reputation  steadily  increases. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


Wer  strebsam  ist,  voll  Achtsamkeit,

Im  Handeln  rein  und  wonlbedacht,

Gezügelt,  dem  Gesetze  treu,

Solch  Wachender  im  Anseh’n  steigt. (German Language)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s