ธรรมะวันละนิด(๖) จะหาลูกช่วยต้านทานก็ไม่ได้

น  สนฺติ  ปุตฺตา  ตาณาย                                     จะหาลูกช่วยต้านทานก็ไม่ได้

น  ปิตา  นปิ  พนฺธวา                                           หาพ่อแม่เพื่อนใดไม่เป็นผล

อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส                                            เมื่อความตายมาเยือนชีวิตตน

นตฺถิ  ญาตีสุ  ตาณตา                                        ญาติสักคนจะต้านไหวไม่มีเลย (ธบ.๒๘๘-พธ.แปล)

No  sons  are  there  for  protection,

Neither  father  nor  even  kinsmen.

For  one  who  is  assailed  by  death

No  protection  is  there  found  among  kinsmen. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


Nicht  Söhne  können  helfen  da,

Nicht  Elern,  auch  Verwanadte  nicht :

Für  den  vom  Tod  Ergriffenen

Gibt’s  bei  Verwandten  keinen  Schutz. (German Language)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s