ธรรมะวันละนิด(๒) เพราะรักจึงเกิดโศก

เปมโต  ชายเต  โสโก                                         เพราะรักจีงเกิดโศก

เปมโต  ชายเต  ภยํ                                             เพราะรักจึงเกิดกลัว

เปมโต  วิปฺปมุตฺตสฺส                                          เมื่อรอดตัวจากความรัก

นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภยํ                                         ก็จักไม่โศกไม่กลัว  (ธบ.๒๑๓-พธ.แปล)

From  love  springs  grief,

From  love  springs  fear;

For  him  who  is  free  from  love

There  is  neither  grief  nor  fear.

(Cr.ภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท-เสฐียรพงษ์ วรรณปก)


Der  liebe  entspringt  die  Sorge,

Der  liebe  entspringt  die  Furcht,

für  den  von  Liebe  Erlösten

Gibt’s  Sorge  nicht; woher  gar  Furcht? (Cr.German Language-Nyanatiloka

Credit youtube Isaraporn Kangonta – https://www.youtube.com/watch?v=QHfyKXynEGA

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s