ธรรมะวันละนิด(๑) พึงชนะความโกรธด้วยไม่โกรธ

อกฺโกเธน  ชิเน  โกธํ                                          พึงชนะความโกรธด้วยไม่โกรธ

อสาธุํํง  สาธุนา  ชิเน                                         พึงชนะความโฉดด้วยความดี

ชิเน  กทริยํ  ทาเนน                                            พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

สจฺเจนาลิกวาทินํ                                               พึงชนะคนเหลวไหลด้วยคำสัตย์ (ธบ.๒๒๓) (พธ.แปล)

 

Conquer  anger  by  love,

Conquer  evil  by  good,

Conquer the  miser  by  liberality,

Conquer  the  liar  by  truth. 

(เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

Durch  Nichtzorn  stets  besieg  den  Zorn

Durch  Güte  den  Nichtgütigen

Den  Geizigen  durch  ein  Geschenk

Durch  Wahrheit  den,  der  Lügen  spricht.  (Cr.German Language – Nyanatiloka)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s