การเจรจาของตถาคต

(๑)          เรื่องอันใดไม่จริงแท้และไร้ประโยชน์         ทั้งคนโกรธเคืองใจไม่ประสงค์
          ตถาคตดูเรื่องราวเข้าใจตรง                                ไม่ประสงค์พูดเรื่องนั้นเช่นกันแล
(๒)         เรื่องอันใดจริงแท้แต่ไร้ประโยชน์                 และคนโกรธเคืองใจไม่แยแส
          ตถาคตดูเรื่องราวแก้                                            ไม่แยแสเรื่องนั้นพลันระงับ
(๓)         เรื่องอันใดจริงแท้และมีประโยชน์                 แต่คนโกรธเคืองใจไม่สดับ
          ตถาคตดูเรื่องราวเข้าใจรับ                                   เลือกที่กับเวลาพยากรณ์
(๔)         เรื่องอันใดไม่จริงแท้และไร้ประโยชน์          คนกลับโปรดปรานฟังหวังกล่าวสอน
          ตถาคตดูเรื่องราวเข้าใจจร                                   ไม่กล่าวสอนเรื่องนั้นมันมารยา
(๕)         เรื่องอันใดจริงแท้แต่ไร้ประโยชน์                 และคนโปรดปรานกันขยันหา
          ตถาคตดูเรื่องราวเข้าใจลา                                  ไม่สนทนาเรื่องนั้นมันป่วยการ
(๖)         เรื่องอันใดจริงแท้และมีประโยชน์                 ทั้งคนโปรดปรานฟังหวังสื่อสาร
          ตถาคตดูเรื่องราวเข้าใจการณ์                             เลือกสถานที่เวลาพยากรณ์.
                                                                                        (๒๒ พ.ย. ๔๙  Hannover Germany)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s