พระพุทธองค์ทรงสอนว่า : ตอน “คนจนผู้ยิ่งใหญ่”

                                          ”  ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ                  อีกสุตะ จาคะ ปัญญาใส
                                             เจ็ดทรัพย์นี้มีในผู้ใดใคร                    จะเป็นชายหรือสตรีศรีสถิต
                                            บัณฑิตเรากล่าวผู้นั้นว่าไม่จน             เขาเป็นคนไม่ไร้ค่าหนาชีวิต
                                           ร่ำรวยสวยด้วยอริยทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์        คอยตามติดตัวไปสุขใจจริง “

          ณ กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งก็นานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งนามว่าสุปปพุทธะ เป็นคนกำพร้ายากจนเข็ญใจ ซ้ำร้ายยังเป็นโรคเรื้อนน่ารังเกียจ เห็นประชาชนจำนวนมากเดินทางไปวัด พร้อมสำรับภัตตาหารมากมาย จึงเดินตามพวกเขาไป ด้วยคิดในใจว่า “วันนี้ เรามีข้าวกินเป็นแน่” 
           แต่ก่อนจะได้รับอาหาร แกก็เิบิกบานแจ่มใส เพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดา บรรลุโสดาบัน จึงอุทานขึ้นว่า “แจ่มแจ้งนัก พระองค์ผู้เจริญ แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก! ”
           รออยู่ครู่หนึ่ง แกจึงเข้าไปกราบทูลความปลาบปลื้มใจให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบ “แจ่มแจ้งนัก พระองค์ผู้เจริญ แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก! พระองค์ทรงประกาศธรรมผ่องอำไพ คล้ายผู้หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่มืดให้ผู้คนได้มองเห็นฉะนั้น  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่บัดนี้ไป ข้าพระองค์ขอถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชีวิต พระเจ้าข้า”
            ในขณะนั้นมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ได้ยินสุปปพุทธะปฏิญญาตนเช่นนั้น พลันอยากจะทดลองใจ จึงได้กล่าวขึ้นไปว่า “สุปปพุทธะเอ๋ย เจ้าเป็นกำพร้ายากจนเข็ญใจ ถ้ากระำำไร เราจะให้เงินทองแก่เจ้าเป็นพันเป็นหมื่น หรืออื่นใดหาประมาณมิได้ เพียงแต่เจ้าปฏิเสธไปว่า พระพุทธไม่ดีจริง พระธรรมไม่ดีจริง พระสงฆ์ไม่ดีจริง พอกันทีเรากับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”
            “ท่านเป็นใครกัน! จะร้อยจะพันอันเงินทองหาประมาณมิได้ของท่าน มันก็ไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนใจได้” สุปปพุทธะยืนยัน และกล่าวต่อว่า” บัดนี้ เรามิใช่คนกำพร้า มิใช่คนยากจน มิใช่คนเข็ญใจอีกต่อไป ในตอนนี้เรามีความสุข มีทรัพย์สมบัติมากมาย”
            พระบรมศาสดาได้ยินวาจาเช่นนั้น ก็ทรงยืนยันรับรองว่า “ถูกต้องแล้ว สุปปพุทธะ ถูกต้องแล้ว เธอกล่าวถูกต้องแล้ว” 
            และพระพุทธองค์ทรงสอนว่า้
                                                     
                                 สทฺธาธนํ  สีลธนํ                          หิริ โอตฺตปฺปิยํ ธนํ
                                            สุตธนญฺจ จาโค จ                            ปญฺญา เว สตฺตมํ ธนํ
                                            ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ                         อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
                                            อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ                           อโมฆํ ตสฺส ชีวิตํ


                                   ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ              อีกสุตะ จาคะ ปัญญาใส
                                         เจ็ดทรัพย์นี้มีในผู้ใดใคร                     จะเป็นชายหรือสตรีศรีสถิต
                                         บัณฑิตเรากล่าวผู้นั้นว่าไม่จน              เขาเป็นคนไม่ไร้ค่าหนาชีวิต
                                        ร่ำรวยสวยด้วยอริยทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์         คอยตามติดตัวไปสุขใจจริง
 

                                                                                                                     
               เอวัง…ก็มีด้วยประการฉะนี้

 

        

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s