อบายมุข ๖ : ๖. เกียจคร้าน เหมือนปราการกั้นหก

๖. เกียจคร้าน เหมือนปราการกั้นหก

เกียจเอ๋ยเกียจคร้าน                            หกปราการกั้นงานคนสันหลังยาว
คือหนึ่งงานคั่งค้างเพราะอ้างหนาว                    สองงานเฉาเพราะอ้างร้อนผ่อนผัดนัด
สามงานกร่อยเพราะว่าคอยอ้างค่ำมืด                สี่งานยืดเพราะอ้างเช้าเปล่าเปลี่ยวจัด
ห้างานหยุดเพราะอ้างหิวสารพัด                       หกงานวิบัติเพราะอ้างจุกลุกยากเอย.

๑. มักอ้างว่าหนาวนัก  แล้วไม่ทำการงาน      อติสีตนฺติ      กมฺมํ น กโรติ
๒. มักอ้างว่าร้อนนัก             ,,                    อติอุณฺหนฺติ         ,,
๓. มักอ้างว่าค่ำนัก               ,,                    อติสายนฺติ          ,,
๔. มักอ้างว่าเช้านัก              ,,                    อติปาโตติ          ,,
๕. มักอ้างว่าหิวนัก               ,,                    อติฉาโตสฺมีติ      ,,
๖. มักอ้างว่าอิ่มนัก               ,,                    อติปิปาสิโตสฺมีติ  ,,

6. To be chronically lazy, which has the harmful effect of causing one to give all kinds of excuses for putting off the work that should be done; new wealth does not arise, and old wealth dissipates. The six excuses for not working are “too cold, too hot, too late, too early, too hungry, and too full”.

*ไฝขี้เกียจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s