อบายมุข ๖ : ๕. คบมิตรชั่ว เหมือนพาตัวเข้ารกเข้าพงหก

๕. คบมิตรชั่ว เหมือนพาตัวเข้ารกเข้าพงหก

       มิตรเอ๋ยมิตรชั่ว                      ใครเกลือกกลั้วพาเข้ารกหกพงใหญ่
คือหนึ่งกลายเป็นพวกผีพนันไป            สองฝักใฝ่พวกชู้สาวคาวโลกีย์
สามเป็นพวกขี้เหล้าเมายาบ้า               สี่คบหาพวกค้าเถื่อนเบือนภาษี
ห้าเป็นพวกต้มตุ๋นตุนบัญชี                  หกกาลีเป็นพวกชั่วหัวไม้เอย.

๑. กลายเป็นนักพนัน                       เย ธุตฺตา             
๒. กลายเป็นนักชู้สาว                      เย โสณฺฑา
๓. กลายเป็นนักเสพยา                    เย ปิปาสา
๔. กลายเป็นนักค้าของเถื่อน            เย เนกติกา
๕. กลายเป็นนักต้มตุ๋น                     เย วญฺจนิกา
๖. กลายเป็นนักเลงหัวไม้                 เย สาหสิกา   ตฺยาสฺส มิตฺตา โหนฺติ เต สหายา.

5. To consort with evil people, which has the harmful effect of turing one into an evil person just like any of the six kinds of evil persons one associates with: that is, having friends that lead one into becoming a gambler, a womanizer, a drunkard, a forger, a trickster or a hood.

 

   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s