อบายมุข ๖ : ๔. เล่นพนัน เหมือนถูกลงทัณฑ์หก

๔. เล่นพนัน เหมือนถูกลงทัณฑ์หก

       เล่นเอ๋ยเล่นพนัน                   ถูกลงทัณฑ์หกข้อพอหลงเล่น
คือหนึ่งเมื่อชนะเขาเราก่อเวร            สองเมื่อเล่นแพ้ปราชัยอาลัยทรัพย์
สามสมบัติพัสถานผลาญไม่สน         สี่ไร้คนเชื่อถือถ้อยคอยสดับ
ห้าญาติมิตรหมิ่นเมินไม่ยอมรับ         หกอาภัพอับคนรักภักดีเอย

๑. เมื่อชนะก็ก่อเวร                      ชยํ เวรํ ปสวติ
๒. แพ้ก็เป็นทุกข์                         ชิโต วิตฺตมนุโสจติ
๓. ทรัพย์หดหาย                         สนฺทิฏฺฐิกา ธนชานิ
๔. ไร้เกียรติ                                สภาคตสฺส วจนํ น รูหติ
๕. ถูกเหยียดหยาม                      มิตฺตามจฺจานํ ปริภูโต โหติ
๖. ความรักคุด                            อาวาหวิวาทกานํ อปฺปตฺถิโต โหติ  อกฺขธุตฺโต ปุริสปุคคโล นาลํ ทารภรณายาติ

4. To be addicted to gambling, which has six hazards:

1. When one wins, one gains enemies.
2. When one loses, one bemoans one’s lost wealth. 
3. Wealth visibly dissipates.
4. One’s word is not respected in meetings.
5. One is an object of contempt for one’s friends.
6. One is not favored as a potential partner in life because one could not be trusted to raise a family.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s