อบายมุข ๖ : ๓. เที่ยวละเล่น เหมือนเป็นผีหกร่าง

๓. เที่ยวละเล่น เหมือนเป็นผีหกร่าง

       เที่ยวเอ๋ยเที่ยวละเล่น                จะกลายเป็นผีหกร่างไม่ว่างเว้น
คือหนึ่งเป็นผีฟ้อนรำระบำเอน               สองกลายเป็นผีนักร้องเพลงก้องดัง
สามเป็นผีขี้เหงาเฝ้าดนตรี                   สี่เป็นผีติดละครอาวรณ์หนัง
ห้าเป็นผีลำเพลงโอ่โต้วาทัง                 หกตึงตังเป็นผีเชิดเถิดเทิงเอย.

๑. รำไหนไปนั่น                              กฺว นจฺจํ
๒. ร้องไหนไปนั่น                            กฺว คีตํ
๓. ดนตรีไหนไปนั่น                         กฺว วาทิตํ
๔. ละครไหนไปนั่น                          กฺว อกฺขานํ
๕. เพลงไหนไปนั่น                          กฺว ปาณิสฺสรํ
๖. เถิดเทิงไหนไปนั่น                       กฺว กุมฺภถูนํ
(อนึ่ง เมื่อติดหลงในสิ่งเหล่านี้แล้ว ย่อมมีโทษโดยเสียการเสียงาน เสียเวลา เสียสตางค์ เสียสมาธิ และเสียจริตลืมตัว เป็นต้น ฉะนั้นพึงรู้จักประมาณเถิด)

3. To be bent on entertainment, which has a harmful effect on work because one is always preoccupied with forms of entertainment and wasting time frequenting them: where there is dancing, singing or music, there one goes.

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s