อบายมุข ๖ : ๒. เที่ยวดึก เหมือนเปิดศึกหกด้าน

๒. เที่ยวดึก เหมือนเปิดศึกหกด้าน

เที่ยวเอ๋ยเที่ยวดึก จะพบศึกหกด้านประหารหัว
คือหนึ่งเกิดอันตรายขึ้นแก่ตัว                สองครอบครัวคนรักมักมีภัย
สามทรัพย์สินเงินทองถูกย่องปล้น          สี่ผู้คนหวาดผวาน่าสงสัย
ห้ามักถูกปรักปรำใส่ร้าย                       หกการใช้ชีวิตวิกฤตเอย

๑. เป็นผู้ไม่รักษาตัว                         อตฺตาปิสฺส อคุตฺโต อรกฺขิโต โหติ
๒. เป็นผู้ไม่รักษาครอบครัว               ปุตฺตทาโรปิสฺส อคุตฺโต อรกฺขิโต โหติ
๓. เป็นผู้ไม่รักษาทรัพย์                    สาปเตยฺยํปิสฺส อคุตฺตํ อรกฺขิตํ โหติ
๔. เป็นผู้ต้องระแวงสงสัย                  สงฺกิโย จ โหติ
๕. มักถูกใส่ร้าย                              เตสุ เตสุ ฐาเนสุ อภูตวจนญฺจ ตสฺมึ รูหติ
๖. ใช้ชีวิตติดขัด                             พหูนญฺจ ทุกฺขธมฺมานํ ปุรกฺขิโต โหติ


2. To be always revelling in nightlife, which has six hazards:

1. One’s self is not protected.
2. Wife and children are not protected.
3. Wealth is not protected.
4. One is susceptible to suspicion and doubt.
5. One is exposed to slander and rumor.
6. It leads to trouble of many a kind.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s