ธรรมะเพิ่มพลัง (พละ ๕)

     

เพิ่มพลังด้วยขุมกำลังห้า
 
ข้อหนึ่งมีศรัทธา               เชื่อมั่นว่าตนทำได้
เชื่อคุณพระรัตนตรัย          เชื่อมั่นในความเป็นคน              (ศรัทธา)
 
ข้อสองมีวิริยะ                  อุตสาหะทะนงทน
กล้าทำกล้าคิดค้น             กล้าผจญคำคนหยาม                (วิริยะ)
 
ข้อสามมีสติ                    คุมดำริมิวู่วาม
รำงับดับจิตทราม              ดึงสู่ความงามสมดุล                 (สติ)
 
ข้อสี่มีสมาธิ                    จิตสันติวิสุทธิ์หนุน
มั่นคงไม่หลงมุ่น              ข้ามความขุ่นเคืองวุ่นวาย            (สมาธิ)
 
ข้อห้าปัญญามี                 รู้คดีโลกมากมาย
สร้างสรรค์ทันสมัย            แจ่มแจ้งใจในสัจธรรม                (ปัญญา)
      
1. Saddha             :     confidence
2. Viriya               :     energy; effort
3. Sati                  :     mindfulness
4. Samadhi           :     concentration
5. Pan’n’a             :      wisdom
 
 
   
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s