บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ก็อวยชัย

๖. ชาวบ้าน-พระสงฆ์, พระสงฆ์-ชาวบ้าน

     ชาวเอ๋ยชาวบ้าน                       ห้าประการจึงเหมาะสงเคราะห์สงฆ์
คือหนึ่งงานท่านหนักเบาเราช่วยปลง      สองท่านตรงพูดด้วยช่วยสนทนา
สามยามท่านเหนื่อยใจอภัยผ่อน           สี่คอยต้อนรับขับสู้สู่เคหา
ห้าบำรุงด้วยปัจจยสี่นานา                    รักศาสนายืนยาวชาวบ้านเอย
๑. มีเมตตาทำแก่ท่าน                     เมตฺเตน กายกมฺเมน (One acts towards them with goodwill)

๒. มีเมตตาพูดกับท่่าน                    เมตฺเตน วจีกมฺเมน (One speaks to them with goodwill)

๓. มีเมตตาคิดต่อท่าน                     เมตฺเตน มโนกมฺเนน (One thinks of them with goodwill)
๔. ไม่หันหนีหลบหน้า                      อนาวฏฺทฺวารตาย (One recieves them willingly)
๕. หาปัจจัยสี่บำรุง                         อามิสานุปฺปทาเนน (One supports them with the four requisites =almsfood, robes, shelter and medicine)

     พระเอ๋ยพระสงฆ์                        พึงเสริมส่งชาวบ้านด้วยฐานหก
คือหนึ่งห้ามจากอธรรมกรรมลามก         สองคอยยกสู่กรรมดีมีวินัย
สามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจสุจริต              สี่สะกิดด้วยเสียงธรรมนำสมัย
ห้าสอนจนกระจ่างไม่ค้างใจ                 หกบอกนัยไปสวรรค์สันติเอย
๑. ห้ามจากชั่ว                                ปาปา นิวาเรนฺติ (Enjoining them from evil actions)
๒. ให้ตั้งตัวดี                                  กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ (Enjoining them in goodness)
๓.  มีน้ำใจตอบ                               กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺติ (Assisting them with kind intentions)
๔. ให้รอบรู้สิ่งใหม่                           อสฺสุตํ สาเวนฺติ (Making known to them things not heard before)
๕. ให้เข้าใจสิ่งเก่า                           สุตํ ปริโยทเปนฺติ (Explaining and clarifying things they have already heard)
๖. ให้เข้าถึงสิ่งดีเลิศ                        สคฺคสฺส มคฺคํ อาจิกฺขนฺติ (Pointing out the way to heaven, teaching them the way to happiness and prosperity)

 

 

   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s