ญาติสนิทมิตรสหาย

๔. หน้าที่ญาติสนิทมิตรสหาย

     ญาติเอ๋ยญาติมิตร                   ย่อมสนิทแนบแน่นด้วยแผนห้า
คือหนึ่งให้แบ่งสรรปันโภคา               สองพูดจาปราศรัยด้วยไมตรี
สามมีการมีงานประสานช่วย              สี่ร่วมด้วยยามทุกข์ไม่ลุกหนี
ห้าไม่คิดริษยาป้ายราคี                    ไม่เสียดสียุยงวงศ์มิตรเอย
๑. ให้แบ่งปัน                               ทาเนน (One shares with them)
๒. พูดกันดี                                  ปิยวชฺเชน (One speaks kindly to them)
๓. มีกิจร่วมมือ                             อตฺถจริยาย (One helps them)
๔. ไม่ถือตัว                                 สมานตฺตตาย (One is constant through their ups and downs)
๕. ไม่มัวใส่ร้าย                            อวิสํวาทนตาย (One is faithful and sincere)

     มิตรเอ๋ยมิตรแท้                       ย่อมดูแลมิตรตอบกอปรห้าหลัก
คือหนึ่งมิตรเหลวไหลให้พิทักษ์          สองอารักษ์ทรัพย์เขาด้วยช่วยป้องกัน
สามเขามีภัยมาพึ่งพาได้                   สี่ไม่หายหลบหน้าคราทุกข์มหันต์
ห้านับถือญาติวงศ์คงสัมพันธ์             อภัยกันยามผิดพลาดญาติมิตรเอย
๑. มิตรมัวเมา เรารักษา                 ปมตฺตํ  รกฺขนฺติ (Protecting their friend when he is off guard)
๒. อารักขาทรัพย์เขาด้วย              ปมตฺตสฺส สาปเตยฺยํ รกฺขนฺติ (Protecting their friend’s property when he is off guard)
๓. ช่วยเป็นที่พึ่งพา                       ภีตสฺส สรณํ โหนฺติ (being a refuge in times of dandger)
๔. ไม่หายหน้ายามยาก                 อาปทาสุ น วิชหนฺติ (Not deserting their friend in times of hardsthip)
๕. รักนับถือทั้งวงศ์วาน                 อปรปชํปิสฺส ปฏิปูเชนฺติ (Respecting their friend’s family and relatives)

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s