สามีภรรยาที่น่ารัก

๓. หน้าที่สามี-ภรรยา, ภรรยา-สามี
 
     ผัวเอ๋ยผัวดี                         เมียสุขีเพราะสามีมีคุณห้า
คือหนึ่งให้เกียรติกันว่าภรรยา        สองไม่หาเรื่องหยามตามรังควาน
สามรักเมียคนเดียวไม่เที่ยวชู้        สี่เอ็นดูให้เป็นผู้จัดการบ้าน
ห้าหาของขวัญให้ในเทศกาล        เมียชื่นบานเพราะผัวชิดสนิทเอย   
๑. ยกย่องให้เกียรติ                 สมฺมานนาย (One honours her in accordance with her status as wife)
๒. ไม่เหยียดหยามรังแก           อวิมานนาย (One does not look down on her)
๓. ไม่แส่หนีนอกใจ                   อนติจริยาย (One does not commit adultery)
๔. ให้เป็นใหญ่งานบ้าน             อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน (One gives her control of household concerns)
๕. ให้ของขวัญเครื่องประดับ     อลงฺการานุปฺปทาเนน (One gives her occasional gifts of ornaments and clothing)
 
     เมียเอ๋ยเมียดี                     ผัวเปรมปรีดิ์เพราะเมียมีศรีทั้งห้า
คือหนึ่งจัดบ้านเรือนสะอาดตา       สองสงเคราะห์ญาติกาปริชน
สามรักผัวคนเดียวไม่เที่ยวชู้         สี่หมั่นดูแลทรัพย์กำกับผล
ห้าขยันไม่เกียจคร้านงานของตน   ไม่ขี้บ่นผัวยิ่งรักภักดีเอย
๑. จัดบ้านเรียบร้อย                 สุสํวิหิตกมฺมนฺตา จ โหติ (Keeping the household tidy)
๒. คอยสงเคราะห์ญาติมิตร       สุสงฺคหิตปริชนา จ (Being helpful to the relations and friends of both sides of the family)
๓. ไม่คิดนอกใจ                       อนติจารินี จ (Not committing adultery)
๔. เก็บจ่ายพอดี                       สมฺภตญฺจ อนุรกฺขติ (Safeguarding any wealth that has been acquired)
๕. มีความขยันไม่เกียจคร้าน    ทกฺขา จ โหติ อนลสา สพฺพกิจฺเจสุ (Being diligent in all her work)
 
 
 
 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s