ธรรมะบันดาล (อิทธิบาท ๔)

ธรรมะบันดาล ให้การงานสำเร็จ ๔

๑. พอใจในสิ่งนั้นไม่ผันแปร                   (ฉันทะ – เต็มใจทำ)
๒. เพียรประกอบเพียรแก้เพียรสร้างสรรค์   (วิริยะ  – แข็งใจทำ)
๓. เอาใจใส่ไม่ละวางเสียกลางคัน            (จิตตะ  – ตั้งใจทำ)
๔. อีกทั้งหมั่นตรึกตรองมองเหตุการณ์      (วิมังสา – เข้าใจทำ)
(อ.น้อม-ผู้แต่ง)

1. Chanda     : will; having a heart of zeal

2. Viriya       : energy; doing with effort

3. Citta        : thoughtfulness; committing oneself of the task

4. Vimamsa : investigation; using wise investigation

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s