คู่สร้างคู่สม (สมชีวิธรรม ๔)

คู่สร้างคู่สม   เพราะอุดมด้วยธรรมสี่

๑. มีศรัทธาเหมาะสมกัน            ต่างเชื่อมั่นเป็นอันเดียว
    ร่วมทางอย่างแน่นเหนียว       สายใยเกี่ยวพันสัญญา             (สมสัทธา)
๒. มีศีลเหมาะสมกัน                 ต่างยึดมั่นธรรมสัมมา
    กายชอบกอปรเมตตา            ตามรักษาสัจจาจริง                (สมสีลา)
๓. มีจาคะเหมาะสมกัน              ต่างแบ่งปันทุกอันสิ่ง
    เอื้อเฟื้อเกื้อกูลยิ่ง                ไม่เย่อหยิ่งนิ่งดูดาย                (สมจาคา)
๔. มีปัญญาเหมาะสมกัน           ต่างสร้างสรรค์จรรโลงหมาย
    ปรึกษาหารือได้                  รักเข้าใจอภัยเป็น.                   (สมปัญญา)

1. Sama-saddha                  : having compatible faith
2. Sama-sila                        : having compatible morality
3. Sama-caga                      : having compatible generosity
4. Sama-pan’n’a                  : having compatible intelligence

 

 

 
                               

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s