ภาวนาเถิดคนดี (ภาวนา ๔)

 ภาวนาเถิดคนดี   สี่ด้านนี้คือ “คนพัฒนา”
หนึ่งภาวนากาย            กินอยู่ใช้ไกลโรคา
ร่างกายแกร่งพัฒนา      เลี้ยงชีวาแต่พอดี                         (กายภาวนา)
สองภาวนาศีล              ฝึกชีวินทุกอินทรีย์
สัมมาอาชีพมี               สังคมดีมีวินัย                              (สีลภาวนา)
สามภาวนาจิต              ฝึกความคิดให้อภัย
เมตตาหน้าแจ่มใส         มั่นคงใจไม่อ่อนแอ                      (จิตตภาวนา)
สี่ภาวนาปัญ-                ญารู้ทันความผันแปร
รู้ทุกข์รู้ทางแก้              ฝึกรู้แท้ทุกแง่มุม                         (ปัญญาภาวนา)
1. Kaya-bhavana     : physical development
2. Silla-bhavana      : moral development
3. Citta-bhavana     : emotional develovment
4. Pan’n’a-bhavana : intellectual development
มีเรียงไว้ให้จำง่ายว่า พัฒนาการ  ๔ ด้าน คือ ร่างกาย(กาย) สติปัญญา(ปัญญา) อารมณ์(จิต) และสังคม(ศีล)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s