สี่สุขที่ทุกบ้านพึงมี (คิหิสุข ๔)

   สี่สุขที่ทุกบ้านพึงมี

หนึ่งสุขเพราะพอมี                ปัจจัยสี่ประทังกาย             (อัตถิสุข)
สองสุขเพราะพอจ่าย             เงินพอใช้ในกิจกรรม          (โภคสุข)
สามสุขเพราะไร้หนี้               ปลอดไพรีคอยจี้ตาม          (อนณสุข)
สี่สุขเพราะไร้ความ-              ผิดคดีหน้าที่ตน                 (อนวัชชสุข)

1. Atthi-sukha                         :  the  happiness  of  possessing  wealth
2. Bhoga-sukha                      :  the  happiness  of  spending  wealth
3. Ananฺa-sukha                      :  the  happiness  of  freedom  from  debt
4. Anavajja-sukha                 :  the  happiness  of  blameless  conduct

 (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือธรรมนูญชีวิต – ป.อ.ปยุตฺโต )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s