ธรรมะสี่เกลอให้เธอเข้มแข็ง-ไทยเข้มแข็ง (ฆราวาสธรรม ๔)

สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ  ธรรมะสี่เกลอให้เธอเข้มแข็ง-ไทยเข้มแข็ง

ข้อหนึ่งต้องจริงใจ               ทำสิ่งใดต้องจริงจัง
มุ่่งหน้าสู่สิ่งหวัง                     อย่าหันหลังลังเลใจ           (สัจจะ)
ส่วนสองต้องข่มตน             หมั่นฝึกฝนระเบียบวินัย
รู้เท่าทันมารภัย                     อย่าเหลวไหลพ่ายใจตัว       (ทมะ)
สามนั้นต้องอดทน              เหนื่อย-ยาก-จน ไม่หมองมัว
เอาดีชนะชั่ว                         อย่าหวั่นกลัวต่อไพรี           (ขันติ)
และสี่ต้องเสียสละ              ช่วยหมู่คณะกตเวที
รู้รักสามัคคี                          อย่าหน่ายหนีพี่น้องเอย       (จาคะ)

1. Sacca  : truthfulness; he adheres to truth, integrity, honesty, sincerity

2. Dama  : training; he disciplines and restrains himself

3. Khanti : endurance; he applies himself to doing his work with diligence and effort

4. Caga  : sacrifice; he is thoughtful and generous

 (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือธรรมนูญชีวิต – ป.อ.ปยุตฺโต )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s